ÁSZF-Házirend

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a kaposvári (7400 Kaposvár, Kond vezér utca 5.)
DepoFit Funkcionális Műhely (továbbiakban: Sportcentrum), mint edző- és fitneszterem, életmódközpont használatának általános feltételeit az alábbiak szerint:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Sportcentrum által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és a Házirendet, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött jelen szerződés a Vendég, mint fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vendég a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von, vonhat maga után.

A DepoFit Funkcionális Műhely üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató)
adatai:

Név: SPORTDEPO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely
: 7400 Kaposvár, Losonc köz 2. 1. em. 15.

Cg
.: 14-09-317269

Adószám:
27120668-1-14

Képviselő:
Molnár Mária ügyvezető

Telefon:
+36 704764500

E-mail
: info@depofit.hu

Honlap címe
: www.depofit.hu

A SPORTDEPO Kft. kapcsolattartója:

Haraszti András

Telefon: +36 20/9130134

E-mail: info@depofit.hu

I. Általános rendelkezések

1. A jelen általános szolgáltatási feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF)
foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor
hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadók a Szolgáltató által
nyújtott szolgáltatásokra. Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait
igénybe veszi.

2. A Szolgáltató és a Vendég között jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti
tartalmakkal akkor jön létre szerződés, ha a Vendég a „Regisztrációs
adatlap” című dokumentumot kitölti, aláírja, valamint a szolgáltatás árát
kifizeti, és a Szolgáltató a Vendég vonatkozásában nem állapít meg
semmilyen kizáró feltételt. Online bérletvásárlás esetén a bérlet árának
Barion rendszeren keresztül történő megfizetése esetén jön létre a szerződés.

(A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési
tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján és
a Sportcentrum recepcióján kérésre.)

3. A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az
egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel
rendelkező látogatókra vonatkozóan.

4. A Sportcentrum berendezései, felszerelési tárgyai és szolgáltatásai
kizárólag saját felelősségre és saját egészségi állapotra figyelemmel, a
rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi vendég zavarása nélkül vehetők
igénybe.

5. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog
feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.

6. Amennyiben a Sportcentrum vagy bármely részlegének karbantartása miatt a
szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső
időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a
Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben
történő visszatérítésére.

7. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások
idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb
a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával (illetőleg telefonon,
e-mailben) tájékoztassa valamennyi vendégét. Amennyiben bármely részleg
egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba ellenére az adott
részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott
meghibásodás alapján a Szolgáltatót nem terheli szavatossági kötelezettség.

II. Az igénybe vehető szolgáltatások

A Sportcentrum testedzési, valamint rekreációs kiegészítő szolgáltatásokat nyújt
vendégei számára.

1. Az igénybe vehető szolgáltatások mindenkori listája megtalálható a
Szolgáltató honlapján.

2. Az igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó árlista megtalálható a
Szolgáltató honlapján.

Jegyek, bérletek:

1. Alkalmi jegy: a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít
nyitvatartási időben.

2. Bérlet: olyan szerződés a Szolgáltató és a Vendég között, amely
a Sportcentrum szolgáltatásainak több alkalomra vagy meghatározott
időszakra történő igénybevételét biztosítja. A bérlet a Vendég személyéhez
kötött szolgáltatás, a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti
igénybe a Sportcentrum szolgáltatásait. A bérlet megvásárlásának feltétele,
hogy a Vendégről fénykép készüljön, amely a szolgáltatás igénybevétele
során azonosítja a Vendéget a csalások megelőzése érdekében.

3. Próbajegy: a Vendég által választott, a Sportcentrum egy
tetszőleges órájának ingyenes igénybevételét biztosítja a Vendég számára
annak érdekében, hogy a Vendég ez alapján megalapozott döntést hozhasson,
hogy a jövőben napijegy vagy bérlet vásárlásával igénybe kívánja-e venni a
Sportcentrum szolgáltatásait.

III. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

· személyi edzők szolgáltatásai

· rekreációs kiegészítő szolgáltatás (táplálkozás-, életmód tanácsadás,)

  • rehabilitációs szolgáltatások

IV.  Az igénybe vehető szolgáltatások árai

Az aktuális árak a teremben vannak kifüggesztve/recepción megtekinthetők,
illetve a honlapon olvashatók. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés
nélkül bármikor módosíthatja

V. Fizetés feltételek

Fizetés minden esetben egy összegben történik

  • · készpénzben (forint pénznemben) vagy
  • · bankkártyával
  • · online fizetés (bankkártyával, vagy átutalással)

A Szolgáltató felhívja a Vendég figyelmét, hogy 2.000,- Ft feletti vásárlás
esetén van lehetőség bankkártyás fizetésre. (A Szolgáltató meghatározhatja
az általa elfogadott kártyákát.) A Szolgáltató jogosult számla
kiállítására.

  • · online fizetés (bankkártyával vagy átutalással)

Az online bankkártyás fizetés online bérletvásárlás esetén lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz, mint kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban megtörténik a regisztráció, többé nem kell begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és jelszó.

Fizetéshez használható kártyák:

  • · Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • · Visa vagy Electron bankkártya
  • · Amex bankkártya

Amennyiben nincs bankkártya, fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mail cím és jelszó szükséges.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció, a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalon: www.barion.com

VI. Online bankkártyás fizetés menete bérletvásárlás esetén

A Vendég a Sportcentrum honlapjáról kiválasztja a számára megfelelő bérletet (aktuális bérlet árlista szerrint), ezt követően a „Fizetés” gombra kattintva a rendszer átirányítja a Barion fizetési rendszerébe, ahol az V. pontban foglaltak szerint a meghatározott bankkártyával, annak adatainak megadásával azonnal kifizetésre került a bérlet ára.

A „Fizetés” gomb könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó, egyértelműen megfogalmazott felirattal van ellátva, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

VII. Vendég jogai és kötelezettségei

1. A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a
regisztrációs adatlap aláírását követően,valamint az online bérletvásárlás alkalmával azonnal a Barion rendszeren keresztül (online bankkártyás fizetés).

2. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a kiskorú gyermek csak felnőtt
előzetes jóváhagyásával veheti igénybe a szolgáltatásokat.

3. A Vendég köteles a Sportcentrum érvényes házirendjét betartani.

4. A Vendég a bérletet nem adhatja át másnak és a Vendég tudomásul veszi,
hogy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre.

Indokolt esetben, a Vendég előzetes jelzése (e-mailen, telefonon vagy
személyesen) és a Sportcentrum hozzájárulása, engedélye alapján a bérlet
harmadik személy részére átruházható a kártya számának és a harmadik
személy nevének megadását követően. Az indokoltság megállapítása a
Sportcentrum kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. A Vendég az általa a Sportcentrum teljes területén szándékosan vagy
gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni. A helyiségekben vagy annak
berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az
aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.

6. A Vendég panaszt tehet és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz
felvételének helye: a Sportcentrum recepciója.

7. A Weboldal útján létrejött szerződéses jogviszony alapján a bérlet online módon történő megvásárlásával a Vendég köteles a bérlet árát azonnal megfizetni a Barion rendszeren keresztül online bankkártyás fizetéssel. A bérlet árának megfizetését követő 3 napon belül van lehetősége a Vendégnek elállni a vásárlástól, mely elállás esetén a megfizetett szolgáltatási díj visszajár a Vendég részére. Amennyiben a Vendég a bérlet megfizetését követő 3 napon túl kíván a szerződéstől elállni, illetve részt vett a bérlet terhére bármely órán, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza részére. A Vendég az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. Vendég akként nyilatkozik, hogy ezen 3 napos elállási időre vonatkozó rendelkezést megismerte és kifejezetten elfogadja.

VIII. A Sportcentrum jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét,
és azt köteles saját honlapján (www.depofit.hu) közzétenni, valamint
székhelyén kifüggeszteni, és ezzel a Vendéget tájékoztatni.

2. A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő
színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a
Sportcentrumban (7400 Kaposvár, Kond vezér utca 5.), melynek nyitva tartási
ideje: H-P 6:00 – 21:00, SZ-V: 8:00 – 12:00

A Sportcentrum mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a
honlapon kerül kiírásra.

3. A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt,
a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel
kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.

4. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó
személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként
nyilván tart. Ennek érdekében felhasználja a Vendégről a bérlet
megvásárlásakor készített fényképet.

5. Online bérletvásárlás esetén a vásárlást követően a bérlet a Szolgáltató által üzemeltett Sportcentrum recepciós pultjánál vehető át személyesen. Az ilyen módon vásárolt bérletet a Szolgáltató két hétig köteles őrizni, két hét elteltével a bérletet a Szolgáltató megsemmisíti.

6. A Szolgáltató által alkalmazott Házirend bármely előírásának megsértése,
az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények
teljesítésének megtagadása a Sportcentrumból való kizárást és ezzel
egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával.

7. A Vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A
sportolás közben keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem
terheli.

8. A mennyiben a Vendég a Sportcentrum házirendjét nem tartja be, ott esetleg
anyagi- vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az
anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele
megtagadható.

9. A Házirendben foglalt kötelezettségek megsértése alapján a Szolgáltató
jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője a Sportcentrumot hagyja el,
és adott esetben az okozott kárt teljes körűen térítse meg.

10. A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a
Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a
Szolgáltató jogosult hatósági intézkedés bevonásával is eljárni.

11. Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely
jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a
Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a
Sportcentrum területére történő belépést megtiltani.

12. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásnak
megfelelően teljesíteni.

13. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt
tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az
öltözőszekrényben elhelyezett értékekért-, az informatikai eszközökért sem.

14. Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket
alkalmazottjai a Vendégnek okoznak, kivéve azokat, melyek a Szolgáltató
alkalmazottain és Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt
következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.

15. A Vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis
major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató
kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a
Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror-
illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a
rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.

Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg
kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának
csökkentésére. Ezek közé tartozik a meghirdetett órák időpontjának
elhalasztása is.

16. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ
küldeni.

17. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali
hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott
edzőeszközöket, használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a
Sportcentrum egyéb helyiségeit,

– a Vendég a helyiségek/helyiség biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató
alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása
alatt áll,

– a Vendég fertőző betegségben szenved,

– Vendég nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott
időpontig.

IX. HÁZIREND

IX/A. Magatartási szabályok

1. A Sportcentrumban a Vendég csak a saját felelősségére végezhet edzési
tevékenységet és vehet részt az órákon, illetve használhatja a Sportcentrum
helyiségeit.

2. A Vendég csak és kizárólag személyi edző vagy a Sportcentrum
alkalmazottja jelenlétében tartózkodhat a Sportcentrum funkcionális
edzőtermi részében.

3. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni, gépeket használat
után letörölni.

4. A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a neki felróható
károkozásért

–nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes anyagi felelősséggel
tartozik.

5. Köteles a Vendég ügyelni mások testi épségére.

6. A termekbe csak műanyagpalackos, zárható ital vihető be.

7. A termekben, az órákon kötelező a törölköző használata.

8. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját
felelősségére elvégeztetni.

9. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Sportcentrum területén a saját maga és
mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az
öltözők és mosdók kivételével. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató
elérhető a honlapon, a részletesebb adatkezelési tájékoztató pedig elérhető
a recepción.

10. A Vendég köteles tudomásul venni, hogy a Sportcentrum semmilyen
felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért,
balesetért.

11. Bérletkártya elvesztése esetén a Vendég köteles 1 500 Ft összegben a
kárt megtéríteni.

12. A napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre
és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. A bérletek csak a
megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel, és minden bérlet 30 napig
érvényes. A bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmak elvesznek, és a
bérlet hosszabbítására nincs lehetőség.

13. A Szolgáltató a csoportos órák órarendjét az órák típusának és az
óratartó edző személyi változásának, továbbá az óra rendkívüli esetben való
elmaradásának (pl.: betegség, megszüntetés, átalakítás miatt) jogát
fenntartja.

14. A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények,
illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitvatartásától
eltérjen, illetve adott esetben rövidebb ideig zárva tartson.

15. Az edzéseszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Az
erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra a Vendég törölközőt
köteles teríteni.

16. A Sportcentrum munkatársainak utasításait a Vendég köteles betartani.

IX/B. Tilalmak

1. Utcai cipővel a termekbe és a funkcionális edzőtermi részbe belépni
tilos.

2. Tilos a Sportcentrum funkcionális edzőtermi részébe táskát bevinni.

3. A Vendég a Sportcentrum területén a kártyáját köteles magánál tartani,
amennyiben nem, akkor nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére és nem
tartózkodhat a területen.

4. Sportital, frissítő kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be.

5. A Sportcentrum megtiltja a belépést, amennyiben:

– a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt
áll,

– a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében
bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.

6. Tilos a Sportcentrum ablakainak Vendégek által történő kinyitása.

7. Tilos a Sportcentrum üzemelésével összefüggő (villany, fűtés, elektromos
hálózat stb.) vezérlők, kapcsolók érintése, fel-, illetve lekapcsolása és
átállítása.

8. Tilos a Sportcentrum recepciós pultjában tartózkodni, oda indokolatlanul
belépni.

9. Tilos a menekülőkapukat indokolatlanul kinyitni, kizárólag
vészhelyzetben engedélyezett / tűz esetén /. Amennyiben az indokolatlanság
és szándékosság tényét tapasztaljuk, a Sportcentrum területéről azonnal
kizárás történik.

10. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet az épület
területén. Tilos továbbá az intézmény egész területén a tiltott szerek
használata, továbbadása, megőrzése. A szolgáltató ezen cselekmények
észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az
érintett ellen.

11. Tilos a dohányzás a Sportcentrum egész területén, valamint a bejárat
5m-es körzetében.

X. Záró rendelkezések

1.  Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

2.  A Vendég által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.


A Vendég megadott adatait harmadik félnek Szolgáltató nem adja tovább. Az adatvédelemről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatnak.

3. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni.

4.  Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet
eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő
vitás kérdéseik alkalmára kikötik a Kaposvári Járásbíróság – hatáskör
hiányában – a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Kaposvár, 2020. 06. 04.