ÁSZF-Házirend

Általános szerződési feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a kaposvári (7400 Kaposvár, Kond vezér utca 5.) DepoFit Funkcionális Műhely (továbbiakban: Sportcentrum), mint edző- és fitneszterem, életmódközpont használatának általános feltételeit az alábbiak szerint:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Sportcentrum által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és a Házirendet, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 Felhívjuk figyelmét, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött jelen szerződés a Vendég, mint fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vendég a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von, vonhat maga után.

A       DepoFit Funkcionális Műhely üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

 Név: SPORTDEPO Korlátolt Felelősségű Társaság

 Székhely: 7400 Kaposvár, Kond vezér u. 5.

Adószám: 27120668-1-14

Telefon: +36 704764500

A SPORTDEPO Kft. kapcsolattartója:

 Haraszti András

Telefon: +36 20/9130134

E-mail: info@depofit.hu

I.               Általános rendelkezések

A jelen általános szolgáltatási feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadók a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra. Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

A Szolgáltató és a Vendég között jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalmakkal akkor jön létre szerződés, ha a Vendég a „Regisztrációs adatlap” című dokumentumot kitölti, aláírja, valamint a szolgáltatás árát kifizeti, és a Szolgáltató a Vendég vonatkozásában nem állapít meg semmilyen kizáró feltételt. Online bérletvásárlás esetén a bérlet árának Barion rendszeren keresztül történő megfizetése esetén jön létre a szerződés.(A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján és a Sportcentrum recepcióján kérésre.)

A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező látogatókra vonatkozóan.

A Sportcentrum berendezései, felszerelési tárgyai és szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi vendég zavarása nélkül vehetők igénybe.

A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.

Amennyiben a Sportcentrum vagy bármely részlegének karbantartása miatt a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.

A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával (illetőleg telefonon, e-mailben) tájékoztassa valamennyi vendégét. Amennyiben bármely részleg egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba ellenére az adott részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott meghibásodás alapján a Szolgáltatót nem terheli szavatossági kötelezettség.

II.            Az igénybe vehető szolgáltatások

A Sportcentrum testedzési, valamint rekreációs kiegészítő szolgáltatásokat nyújt vendégei számára.

Az igénybe vehető szolgáltatások mindenkori listája megtalálható a Szolgáltató honlapján.

Az igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó árlista megtalálható a Szolgáltató honlapján.

Jegyek, bérletek:

Alkalmi jegy: a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít nyitvatartási időben.

Bérlet: olyan szerződés a Szolgáltató és a Vendég között, amely a Sportcentrum szolgáltatásainak több alkalomra vagy meghatározott időszakra történő igénybevételét biztosítja. A bérlet a Vendég személyéhez kötött szolgáltatás, a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a Sportcentrum szolgáltatásait. A bérlet megvásárlásának feltétele, hogy a Vendégről fénykép készüljön, amely a szolgáltatás igénybevétele során azonosítja a Vendéget a csalások megelőzése érdekében.

Próbajegy: a Vendég által választott, a Sportcentrum egy tetszőleges órájának ingyenes igénybevételét biztosítja a Vendég számára annak érdekében, hogy a Vendég ez alapján megalapozott döntést hozhasson, hogy a jövőben napijegy vagy bérlet vásárlásával igénybe kívánja-e venni a Sportcentrum szolgáltatásait.

III.              Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

személyi edzők szolgáltatásai

rekreációs kiegészítő szolgáltatás (táplálkozás-, életmód tanácsadás,)

rehabilitációs szolgáltatások

Az igénybe vehető szolgáltatások árai

Az aktuális árak a teremben vannak kifüggesztve/recepción megtekinthetők, illetve a honlapon olvashatók. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja

V.             Fizetés feltételek

 Fizetés minden esetben egy összegben történik

készpénzben (forint pénznemben) vagy bankkártyával

(A Szolgáltató meghatározhatja az általa elfogadott kártyákát.) A Szolgáltató jogosult számla kiállítására.

online fizetés (bankkártyával vagy átutalással)

Az online bankkártyás fizetés online bérletvásárlás esetén lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz, mint kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban megtörténik a regisztráció, többé nem kell begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és jelszó.

Fizetéshez használható kártyák:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

Amennyiben nincs bankkártya, fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mail cím és jelszó szükséges.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció, a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalon: www.barion.com

Online bankkártyás fizetés menete bérletvásárlás esetén

 A Vendég a Sportcentrum honlapjáról kiválasztja a számára megfelelő bérletet (aktuális bérlet árlista szerrint), ezt követően a „Fizetés” gombra kattintva a rendszer átirányítja a Barion fizetési rendszerébe, ahol az V. pontban foglaltak szerint a meghatározott bankkártyával, annak adatainak megadásával azonnal kifizetésre került a bérlet ára.

A „Fizetés” gomb könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó, egyértelműen megfogalmazott felirattal van ellátva, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

VII.        Vendég jogai és kötelezettségei

 A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a regisztrációs adatlap aláírását követően, valamint az online bérletvásárlás alkalmával azonnal a Barion rendszeren keresztül (online bankkártyás fizetés).

A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a kiskorú gyermek csak szülő előzetes jóváhagyásával veheti igénybe a szolgáltatásokat. Amennyiben a Vendég kiskorú gyermeke a Sportcentrum területén tartózkodik és nem veszi igénybe a Sportcentrum szolgáltatásait (pl.: csoportos óra, személyi edzés), abban az esetben a szülő köteles gondoskodni gyermekét felügyelő személyről.

A Vendég köteles a Sportcentrum érvényes házirendjét

A Vendég a bérletet nem adhatja át másnak és a Vendég tudomásul veszi, hogy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre.

Indokolt esetben, a Vendég előzetes jelzése (e-mailen, telefonon vagy személyesen) és a Sportcentrum hozzájárulása, engedélye alapján a bérlet harmadik személy részére átruházható a kártya számának és a harmadik személy nevének megadását követően. Az indokoltság megállapítása a Sportcentrum kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Vendég az általa a Sportcentrum teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni. A helyiségekben vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.

A Vendég panaszt tehet és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz felvételének helye: a Sportcentrum recepciója.

A Weboldal útján létrejött szerződéses jogviszony alapján a bérlet online módon történő megvásárlásával a Vendég köteles a bérlet árát azonnal megfizetni a Barion rendszeren keresztül online bankkártyás fizetéssel. A bérlet árának megfizetését követő 3 napon belül van lehetősége a Vendégnek elállni a vásárlástól, mely elállás esetén a megfizetett szolgáltatási díj visszajár a Vendég részére. Amennyiben a Vendég a bérlet megfizetését követő 3 napon túl kíván a szerződéstől elállni, illetve részt vett a bérlet terhére bármely órán, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza részére. A Vendég az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. Vendég akként nyilatkozik, hogy ezen 3 napos elállási időre vonatkozó rendelkezést megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Sportcentrum jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját honlapján (www.depofit.hu) közzétenni, valamint székhelyén kifüggeszteni, és ezzel a Vendéget tájékoztatni.

A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a Sportcentrumban (7400 Kaposvár, Kond vezér utca 5.), melynek nyitva tartási ideje: H-P 6:00 – 21:00, SZ-V: 8:00 – 12:00

A Sportcentrum mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a honlapon kerül kiírásra.

A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.

A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. Ennek érdekében felhasználja a Vendégről a bérlet megvásárlásakor készített fényképet.

Online bérletvásárlás esetén a vásárlást követően a bérlet a Szolgáltató által üzemeltett Sportcentrum recepciós pultjánál vehető át személyesen. Az ilyen módon vásárolt bérletet a Szolgáltató két hétig köteles őrizni, két hét elteltével a bérletet a Szolgáltató megsemmisíti.

A Szolgáltató által alkalmazott Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása a Sportcentrumból való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával.

A Vendég és a Vendég kiskorú hozzátartozója létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A sportolás közben keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem

Amennyiben a Vendég a Sportcentrum házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi- vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.

A Házirendben foglalt kötelezettségek megsértése alapján a Szolgáltató jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője a Sportcentrumot hagyja el, és adott esetben az okozott kárt teljes körűen térítse

A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatósági intézkedés bevonásával is eljárni.

Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a Sportcentrum területére történő belépést

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásnak megfelelően teljesíteni.

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért-, az informatikai eszközökért sem.

Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottjai a Vendégnek okoznak, kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.

A Vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.

Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a meghirdetett órák időpontjának elhalasztása is.

A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott edzőeszközöket, használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a Sportcentrum egyéb helyiségeit,

a Vendég a helyiségek/helyiség biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll,

a Vendég fertőző betegségben szenved,

Vendég nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

IX.           HÁZIREND

VIII/A. Magatartási szabályok

A Sportcentrumban a Vendég és kiskorú hozzátartozója csak a saját felelősségére végezhet edzési tevékenységet és vehet részt az órákon, illetve használhatja a Sportcentrum helyiségeit.

A Vendég csak és kizárólag személyi edző vagy a Sportcentrum alkalmazottja jelenlétében tartózkodhat a Sportcentrum funkcionális edzőtermi részében.

A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni, gépeket használat után, a teremben található fertőtlenítő szerrel befújni és papírtörlővel letörölni.

A Vendég köteles az általa használt eszközöket, gépeket a kijelölt tárolási helyükre visszahelyezni és használat előtti állapotukat visszaállítani. (pl.: súlyok levétele a rúdról)

A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a neki felróható károkozásért – nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes anyagi felelősséggel

Köteles a Vendég ügyelni mások testi épségére.

A termekbe csak műanyagpalackos, zárható ital vihető Ételt tilos a terem területére bevinni.

A termekben, az órákon kötelező a zárt edzőcipő és törölköző használata.

A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját felelősségére elvégeztetni.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Sportcentrum területén a saját maga és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató elérhető a honlapon, a részletesebb adatkezelési tájékoztató pedig elérhető a recepción.

A Vendég köteles tudomásul venni, hogy a Sportcentrum semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.

Bérletkártya elvesztése esetén a Vendég köteles 500 Ft összegben a kárt megtéríteni.

A napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. A bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel, és minden bérlet a depofit.hu oldalon és az árlistában található érvényességi ideig használható fel. A bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmak elvesznek. A bérlet hosszabbítására az árlista szerinti díj ellenében van lehetőség.

A Szolgáltató a csoportos órák órarendjét az órák típusának és az óratartó edző személyi változásának, továbbá az óra rendkívüli esetben való elmaradásának (pl.: betegség, megszüntetés, átalakítás miatt) jogát fenntartja. A Szolgáltató az elmaradt órákat nem köteles pótolni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények, illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitvatartásától eltérjen, illetve adott esetben rövidebb ideig zárva

Az edzéseszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Az erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra a Vendég törölközőt köteles teríteni.

A Sportcentrum munkatársainak utasításait a Vendég köteles betartani.

VIII/B. Tilalmak

 Utcai cipővel a termekbe és a funkcionális edzőtermi részbe belépni Kivéve az átmeneti öltöző használata céljából, mely az edzőterem bejáratnál található.

Tilos az olimpiai rúd, kézisúlyzó, kettlebell, súlytárcsa el/ledobása.

Tilos a műfűvel fedett területre súlyt dobni.

Tilos a Sportcentrum területéről eszközt kivinni.

Tilos a Sportcentrum funkcionális edzőtermi részébe táskát bevinni. Kivéve az átmeneti öltöző.

A Vendég a Sportcentrum területén a kártyáját köteles magánál tartani, amennyiben nem, akkor nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére és nem tartózkodhat a területen.

Sportital, frissítő kizárólag zárható, műanyag palackban vihető

Tilos ételt az edzőterem területére bevinni.

A Sportcentrum megtiltja a belépést, amennyiben:

  • a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
  • a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettséggel 

Tilos a Sportcentrum ablakainak és hátsó ajtajának Vendégek által történő kinyitása, bezárása.

Tilos a Sportcentrum üzemelésével összefüggő (villany, fűtés, elektromos hálózat stb.) vezérlők, kapcsolók érintése, fel-, illetve lekapcsolása és átállítása.

Tilos a Sportcentrum recepciós pultjában tartózkodni, oda indokolatlanul belépni.

Tilos a menekülőkapukat indokolatlanul kinyitni, kizárólag vészhelyzetben engedélyezett / tűz esetén /. Amennyiben az indokolatlanság és szándékosság tényét tapasztaljuk, a Sportcentrum területéről azonnal kizárás történik.

A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet az épület területén. Tilos továbbá az intézmény egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett.

Tilos a dohányzás a Sportcentrum egész területén, valamint a bejárat 5m-es körzetében.

Záró rendelkezések

 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Vendég által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

A Vendég megadott adatait harmadik félnek Szolgáltató nem adja tovább. Az adatvédelemről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatnak.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják

Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik a Kaposvári Járásbíróság – hatáskör hiányában – a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Kaposvár, 2023. 05. 02.